DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Požarna intervencija br. 2014/01

14. siječanj 2014. godine

Požar trafostanice, Karašička ulica, Ovčara, Čepin

Po dojavi VOC JPVP Grada Osijeka (u 17:04h) putem SMS-a DVD Čepin izlazi na mjesto požarišta s NV i 6 vatrogasaca u 17:11h. Dolaskom na mjesto požara (u 17:17h) utvrđeno je da se radi o požaru visokonaponskog osigurača na trafostanici ŽTST Ovčara 10/0,4 kV. Osigurali mjesto intervencija udaljavanjem ljudi, pričekali JPVP Grada Osijeka (stigli u 17:25h) te djelatnika HOPS-a koji su ustanovili da nema opasnosti, da će kvar biti popravljen kasnije te da nema potrebe za našom intervencijom. Intervencija završena u 17:40h.

 

Fotografije možete vidjeti u Galeriji intervencija.