DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Priprema 2014-01

24. lipnja 2014. godine

Izvješće o pripremi br. 01/2014

Postrojba stavljena u pripremu:

24. 06. 2014. 14:30

Dojavitelj:

VOC JPVP Grada Osijeka

Način dojave:

SMS

Razlog pripreme:

Požar rolo-bala sijena, Vuka, Hrastovac

Broj vatrogasaca u pripremi:

8

Priprema završila:

24. 06. 2014. 14:40

Ukupno vrijeme pripreme:

1:20

Datum popune izvješća:

24. 06. 2014.

Fotografije možete vidjeti u Galeriji intervencija.