DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Požarna intervencija br. 2016/10

25. kolovoza 2016. godine

Požar otvorenog prostora, prometnica Čepinski Martinci - Brođanci

VOC JPVP Grada Osijeka putem SMS-a u 22:24h obavještava o požaru otvorenog prostora na izlazu iz Čepinski Martinaca, 200-tinjak metara od sela. Postrojba DVD-a Čepin izlazi na mjesto intervencije u 22:31h sa NV i 7 vatrogasaca te AC sa 3 vatrogasca. Postrojba prolazi Čepinske Martince te kako ne uočavamo nikakav požar s VOC-om provjeravamo dojavu. Saznajemo da je dojavitelj iz Brođanaca pa je vjerojatno riječ o požaru na izlazu prema Brođancima, a ne prema Čokadincima. Dolaskom na mjesto požara u 22:50h zatičemo požar slame koji gori na 5 mjesta u polju zaraslom u travu. Požar ubrzo ugašen te detaljno provjeravamo požarište kako ne bi došlo do povrata požara. DVD Čepin s mjesta intervencije odlazi u 23:05h, a intervencija završena u 23:30h završetkom pospreme u DVD-u. U požaru izgorilo 300-ak m2 slame, te je obaviještena i 3. PP Čepin.

 

Fotografije s naše intervencije možete vidjeti u Galeriji intervencija.