DVD Čepin

U službi Čepina od 1888. godine

Požarna intervencija br. 2016/06

25. lipnja 2016. godine

Požar rolo bala, Crkvena bb, Beketinci.

VOC JPVP Grada Osijeka putem SMS-a u 18:43h obavještava o požaru rolo bala sijena u Beketincima, Crkvena bb na farmi. U 18:46h zapovjednik DVD-a Beketinci Zdravčević Josip obavještava zapovjednika DVD-a Čepin da su njihovi ljudi na mjestu te da nema potrebe za intervencijom DVD-a Čepin. Zapovjednik prosljeđuje obavijest VOC-u JPVP Grada Osijeka. U 19:01h zamjenik zapovjednika DVD-a Beketinci Markulak Tomislav obavještava zapovjednika DVD-a Čepin o potrebi za AC. Postrojba DVD-a Čepin izlazi na mjesto intervencije u 19:03h sa AC i 2 vatrogasca. Dolaskom na mjesto požara u 19:13h zapovjednik DVD-a Čepin preuzima zapovijedanje intervencijom po nalogu zapovjednika VZ g. Banjana. Vršimo hidrofiranje AC DVD-a Beketinci te odlazimo po vodu na obližnji hidrant u Jurjevac. Vrši se kontrolirano spaljivanje rolo bala sijena uz prisutnost 4 vatrogasca DVD-a Beketinci. Na mjesta požarišta izašla je i policijska patrola 3. PP Čepin. DVD Čepin s mjesta intervencije odlazi u 2:00h, a intervencija završena u 02:25h završetkom pospreme u DVD-u.

 

Fotografije s naše intervencije možete vidjeti u Galeriji intervencija.